Hartelijk welkom bij UPNEXT-Coaching

Up to the next level with Natacha Camerier

  • Ik droom ervan meer uit mijn leven te halen en mijn volledige potentieel te bereiken. Hoe doe ik dat?
  • Hoe krijg ik meer controle over mijn leven?
  • Hoe slaag ik erin “nee” te zeggen?
  • Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen?
  • Ik heb een tijdmanagementprobleem. Hoe los ik dit op?
  • Ik begin een nieuwe job en ik wil mij hierop voorbereiden. Hoe doe ik dat?
  • Hoe tref ik de juiste beslissing?
  • Ik ben met mijn partner en kinderen naar een ander land verhuisd voor zijn job. Hoe pak ik deze uitdaging aan en hoe maak ik er ook voor mezelf iets moois van?
  • Ik zou graag bepaalde problemen opgelost zien.

Met UP NEXT-coaching ondersteun ik je niet enkel bij het vinden van een passende oplossing voor jouw probleem, maar ook bij het realiseren van jouw levensdoelen. Zo word je de beste versie van jezelf, wat leidt tot meer tevredenheid en levensvreugde. Ik help je jezelf een niveau hoger te tillen! Up to the next level! Of het nu gaat over een jobwissel, het oplossen van een konflikt, een beslissingsprobleem, het vinden van life-balance, een tijdmanagementprobleem, het voorbereiden van een buitenlandse opdracht of verhuis, een crisis of wat dan ook: alles is coachbaar! Mijn missie is mensen te helpen. Ik kan hiervoor bogen op mijn rijke persoonlijke ervaring als juriste en later expat-partner*, en mijn expertise als systemische life-en business coach. De coaching vindt bij mij thuis in Starnberg (Kempfenhausen) plaats en kan ook op verplaatsing geregeld worden. Ook online (per Skype, Zoom, Face-time…) of telefoon ben ik beschikbaar. Dit alles in het Duits, Engels, Nederlands of Frans

Coaching, wat is dit?

Het begrip “Coach” is van het Engels afgeleid en betekent “Koetsier”. Het is met name een persoon die jou op een snelle en veilige manier van de éne plaats naar de andere brengt en jou naar je doel begeleidt. Dit is bij het hedendaagse coaching nog steeds het basisidee. Alle mensen beschikken over de nodige vaardigheden, competenties en ervaringen om gewenste verandering te bereiken. Als systemische coach ondersteun ik je erbij om toegang te vinden tot dit potentieel en begeleid ik je naar het door jou gewenste doel. Coaching is een manier om jezelf beter te leren kennen, een leerproces, met een duidelijk doel, dat je zelf kiest. Je verwerft inzichten in je - vaak onbewuste - overtuigingen en aannames, waardoor je in staat bent bewustere keuzes te maken voor de toekomst. Het is mijn taak om voor jou een ruimte te creëren om je hierover te laten nadenken, zodat je de voor jouw passende weg vindt om jouw wens in vervulling te laten gaan. Elke klient is namelijk expert voor zijn/haar oplossing. Ik help je door het aanbieden van nieuwe perspectieven, door jou anders en toekomstgericht te laten denken, waardoor je je persoonlijkheid verder ontwikkelt en waardoor je ook anders gaat handelen. Tenslotte help ik je ook na te denken over de nodige stappen in de uitvoering van jouw doel. Dit alles kan zowel in het Duits, Engels, Nederlands als Frans.

Life-Coaching

Bij life coaching sta jij als persoon centraal. Je creëert een eigen doel en zoekt een oplossingsgerichte handelswijze. Als coach help ik je erbij om jouw eigen behoeften en waarden te leren kennen en die om te zetten naar daden. Je zelfvertrouwen, gevoel voor eigenwaarde en zelfkennis zullen hierdoor verbeteren. Nieuwe perspektieven openen zich en bijgevolg andere denk-en handelswijzen. In deze context kan het bijvoorbeeld gaan over een te verbeteren omgang met familie of collega’s, een life-balance probleem, het oplossen van konflikten, het zoeken naar een nieuwe professionele invulling, een volgende carrièrestap, het durven “nee” zeggen, het durven loslaten van dingen, aanvaarding, het nemen van beslissingen, zingeving zoeken in het leven, het oplossen van blokkades, het realiseren van plannen en dromen en zoveel meer. Life coaching betreft alle domeinen van het leven en kan zowel voor private-als beroepssituaties worden ingezet.

Business-Coaching

Bij business coaching spreken we over de arbeidscontext. Dit type van coaching dient ertoe om mensen in een onderneming of een organisatie in veranderingsprocessen te ondersteunen. Het gaat in deze context over specifieke problemen of situaties, zoals bijvoorbeeld, het krijgen van een nieuwe leidinggevende opdracht, het verbeteren van leidinggevende vaardigheden, nieuwe uitdagingen aangaan, tijdmanagementproblemen, werkgerelateerde stress, problemen met bepaalde medewerkers, het oplossen van conflicten, verhogen van de arbeidskwaliteit… Het gaat hier over het samenspel van enerzijds persoonlijke doelen, behoeften, waarden, verwachtingen en emoties, met anderzijds de doelstellingen, cultuur en strategieën van de onderneming of organisatie.

Expat-Coaching and Counseling*

Onze maatschappij wordt steeds globaler. Bijgevolg verhuizen ook meer en meer mensen van het éne land naar het andere voor het werk. Veel van deze expats nemen partner en familie mee. Naast een overweldigend aantal praktische problemen, onderga je als expat en expatpartner ook de emotionele gevolgen van zo’n verhuis. Je wordt geconfronteerd met de culturele verschillen van je nieuwe omgeving, evenals met integratie-en/of aanpassingsproblemen. Daarenboven moet de expat-partner omgaan met het verlies van een zinvolle taakinvulling, zeker als deze partner voordien professioneel aktief was. Je moet een nieuwe en zinvolle betekenis geven aan je leven als expat. Je moet opnieuw een sociaal netwerk opbouwen en dit vraagt tijd en energie. Een internationale verhuis heeft een enorme impact op jouw identiteit en vraagt van jou een engagement om te willen groeien en risico’s te nemen om een nieuw levensdoel te bereiken. Op dit domein kan ik je zeer goed bijstaan, vermits ik zelf als expat-partner twee maal deze weg ben gegaan, eenmaal in het Verenigd Koninkrijk en momenteel in Duitsland. Ik heb alles aan den lijve ondervonden en wil jou heel graag op weg helpen met je nieuwe leven in een nieuw land.

*Expat: persoon tewerkgesteld in het buitenland