ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Afspraken

Afspraken voor coaching en counseling kunnen telefonisch, per e-mail, per post en persoonlijk worden gemaakt. De verbindende afspraak bestaat niet uit een schriftelijke bestelbon of document, maar komt al tot stand door een overeenkomst per e-mail, brief of mondeling.

2. Facturering

De afrekening vindt direct plaats tussen Natacha Camerier en u als klant. Facturering aan derden, zoals aan een onderneming, is mogelijk. Betaling van het factuurbedrag voor coaching en counseling geschiedt contant na afloop van de zitting of per overschrijving na ontvangst van de factuur. Voor diensten aan bedrijven wordt de verschuldigde vergoeding berekend, minimaal eenmaal per maand aan het einde van de maand. De betaling is onmiddellijk verschuldigd na ontvangst van de factuur en zonder aftrek.

3. Intrekking van overeengekomen afspraken voor coaching of advies

Een afspraak kan te allen tijde tot 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd. In het geval van latere annuleringen of no-show op een afgesproken datum, behoud ik me het recht voor om tijdverlieskosten in rekening te brengen (volgens § 615 BGB) tot de volledige overeengekomen prijs.

4. Gegevensbescherming

Records van het verloop van de sessie zijn niet toegankelijk voor derden en worden maximaal 8 jaar bewaard. Documenten worden alleen in uitzonderlijke gevallen en na voorafgaande toestemming vrijgegeven. Voor het verwijderen van de gegevens is een schriftelijke kennisgeving vereist.

5. Bevoegde rechtbank

De bevoegde rechtbank is München (Beieren).

6. Scheidbaarheidsclausule

Indien een van de bovenstaande clausules van de algemene voorwaarden ongeldig is, wordt de werking van de overige bepalingen niet aangetast. Een ineffectieve voorwaarde wordt vervangen door een voorwaarde die, rekening houdend met het doel van de overeenkomst, zo dicht mogelijk bij de wettelijke voorschriften komt.