Praktisch

Praktische informatie

De coaching vindt in een relaxe omgeving bij mij thuis plaats, op een mooie en rustige locatie waar u zich dadelijk thuis zal voelen. Er is genoeg parkeerplaats voor de deur. Ik ben ook makkelijk met het openbaar vervoer te bereiken. Naar wens kan ik de coaching ook op een andere locatie laten doorgaan, virtueel (per Skype, Zoom, Face-timeā€¦) of telefoon. U kan schrijfgerief, laptop of iPad meebrengen om uw persoonlijke inzichten en bedenkingen neer te schrijven. Nadat u contact met mij opgenomen hebt, leren we elkaar in een eerste kort voorgesprek kennen. Dit eerste gesprek is kostenloos. U heeft voldoende tijd om over uw probleemsituatie te spreken en me uw wensen en verwachtingen voor te leggen. Daarna wordt een afspraak voor een eerste coachingzitting vastgelegd. Een coachingzitting duurt doorgaans een uur tot anderhalf uur, waarbij het aantal coachingsessies sterk kan varieren. Na elke zitting wordt besproken hoe we verder gaan en wat de volgende stappen zijn.

Voorwaarden

Het vastleggen van een coachingzitting volgt op een e-mail of telefoon of wordt in het voorgesprek bepaald. *

* Een zodanig vastgelegde afspraak is verbindend. U wordt gevraagd stipt op afspraak te zijn. Een kostenloze afzegging of verschuiving van de afspraak is enkel mogelijk ten laatste 24 uur voor de afspraak. Daarna wordt het honorarium voor 100% in rekening gebracht. De betaling gebeurt per overschrijving na ontvangst van de rekening, of contant na afloop van de coaching sessie, waarna de rekening volgt. Indien de klient via zijn/haar werkgever op coaching zitting komt, kan de factuur naar de onderneming worden gestuurd, waarna ze onmiddellijk betaalbaar wordt

Honoraria

De prijs per coachingzitting wordt in het eerste kostenloze voorgesprek vastgelegd.

Databescherming

Informatie en aantekeningen over het behandelingsverloop zijn ontoegankelijk voor derden en wordt maximaal 8 jaar bewaard. Natacha Camerier verbindt er zich toe, over alle in het kader van de behandeling bekend gemaakte informatie omtrent private en beroepsmatige aangelegenheden, het stilzwijgen te bewaren naar derden toe.